FLF opfordre JM og UVM til at søge midler til forbedring af it for indsatte

Til Justitsministeriet og Undervisningsministeriet

FLF hilser EU’s “statement on the Recovery and Resilience Facility (RRF)” vedtaget den 17. september 2020 af Europakommissionen velkommen.

Fonden afsætter et stort beløb til imødekommelse af problemer i forbindelse med COVID 19.

I forbindelse med afsnittet om ’Re- and Upskilling’ nævnes initiativer i voksenundervisning.

FLF opfordre til at der søges midler til forbedring af it-værktøjer for indsatte der modtager undervisning i danske fængsler.

Adgangen til digitale værktøjer er afgørende for at indsatte kan kvalificere sig gennem voksenundervisning på alle niveauer som fx obu, fgu, obu, amu, avu, eud og fvu.

This article was written by flf_dk