Rapport fra Europarådets Torturkommission om Danmark

Danmark bliver kritiseret i en frisk rapport fra Torturkommissionens besøg i oktober 2019. FLF interesserer sig primært for, hvad der skrives om fængselsundervisning. Alle dokumenter, inkl. den fulde rapport og en kommende reaktion fra Danmark på rapporten, kan følges på nedenstående link:

https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-denma-1

Rapporten nævner undervisning på Ellebæk og Storstrøm Fængsel. Rapporten nævner om forholdene på Storstrøm Fængsel:

Education focused mainly on basic training (up to the tenth year of school), but it was possible to take higher-education courses. […] The delegation gained a generally favourable impression of the regime offered to sentenced prisoners in full association.

Om Ellebæks undervisning skriver de, at SKnet desværre ikke kan bruges, men at der tilbydes undervisning, bibliotek og at Røde Kors kommer ugentligt for at snakke med de indsatte:

At Ellebæk, a dozen of the centre’s migrants were involved in education classes in English. Detained migrants could go to a gym or to a library room (for one hour each) several times a week . Regrettably, even the computers at the library room (which detained migrants could previously use for restricted Internet access) had been taken out of service.

This article was written by flf_dk