Hvilke konsekvenser har nedlukningen af SKnet for undervisningen?

Spørgsmålet er stillet i oktober af Retsudvalgets formand på vegne af Kristian Hedegård (RV). Det præcise spørgsmål yder:

REU alm. del – Spørgsmål 112 – 21. oktober 2019
Vil ministeren redegøre for de undervisnings- og læringsmæssige konsekvenser af det nedlukkede sikrede undervisningsnet SK-nettet i Kriminalforsorgen, herunder hvorvidt nedlukningen vanskeliggør efterlevelsen af avu-bekendtgørelsen og andre undervisningsbekendtgørelser?

Spørgsmålet er pt. ikke besvaret ultimo december. FLF følger sagen på https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/REU/spm/112/index.htm

This article was written by flf_dk