Undervisning påvirker recidiv

Northwestern University skriver at deltagelse i undervisningsprogrammer har en stor indflydelse på hvor mange der falder tilbage til kriminalitet efter løsladelsen.

De fortæller at ifølge states statistik er et fald på 43% i forhold til dem der ikke tage uddannelse.

The Bureau of Justice Statistics studies have found high rates of recidivism among released prisoners. One study, which tracked 404,638 prisoners in 30 states after their release from prison, found that about 2/3 (67.8%) of released prisoners were rearrested within 3 years of release and more than 3/4 (76.6%) were rearrested within 5 years. More than half (56.7%) of these rearrests were in the first year after release. However, there is a 43% reduction in recidivism rates for those prisoners who participate in prison education programs. 

Læs mere på https://sites.northwestern.edu/npep/benefits-of-prison-education/

This article was written by flf_dk