Indsat i norsk fængsel skriver Ph.D om opholdet

Norske Ribe-Nyhus sad 9 år i fængsel for drab og skrev under opholdet en afhandling han forsvarede i august 2020.

I afhandlingen kommer han ind på hvordan indsatte må lyve for at opnå en tålelig afsoning, men at det ikke har noget med soning at gøre. Han taler om en moralsk pervertering.

 Når du gjør en ond handling, går du ut av det moralske fellesskapet. Du blir moralsk fremmedgjort. Du føler deg ikke lenger som et ordentlig menneske. Dette er en grunnleggende erfaring. Hvis soningen fortsetter å styrke utenforidentiteten, så vil innsatte aldri komme tilbake til samfunnet og fungere. Man trenger en moralsk og pragmatisk tilnærming

Ribe-Nyhus

Læs afhandlingen

This article was written by flf_dk