Kirsten Grønnebæk (1952-2020)


Det er med sorg, at FLF erfarer, at vores tidligere formand gennem mange år, Kirsten Grønnebæk, sov stille ind den 3. oktober 2020 efter uhelbredelig sygdom.

Kirsten Grønnebæk ved Fanø mødet i 2005

Kirstens engagement som formand for FLF, hendes arbejde i Kriminalforsorgsforeningens hovedbestyrelse og hendes indsats som tillidsmand for den civile gruppe på Enner Mark fængsel er bemærkelsesværdig.

Kirsten var altid imødekommende, venlig og bestemt. I en forhandling kunne man ikke komme uden om hende. Hun stod fast og kæmpede for principper hun stolede på og skabte resultater for lærergruppen.

Formandens beretning var altid et højdepunkt på FLFs årsmøder. Hun forstod fagets problematikker og omsatte dem til en engagerende beretning, der skabte sammenhold og definerede fængselslærerne som gruppe. Den første årsberetning fra 2006 var lang og grundig og indledtes med: ”Der er allerede gået et år med mig som formand for Fængselslærerforeningen. En ny formand forventes jo at tage nye initiativer og der er sket flere tiltag af såvel fagpolitisk som kriminalpolitisk art. Det har ligeledes været vigtigt for mig at vise jer, at jeg er værdig til posten, og at jeg arbejder for vores sag […]”. Herefter talte Kirsten en time om ny løn, nyborgmødet, arbejdstid, FLF-bulletin, fængselspædagogik og KFF’s ledelse.

Den foregående formand stiftede formandens pris ved FLFs 50-års jubilæum og da Kirsten selv blev formand i 2005 tildelte hun hvert år prisen med en særlig tale til et medlem, som havde fanget hendes opmærksomhed.

Fængselspædagogikken formuleret af Kirsten havde de indsatte med som omdrejningspunkt: ”Vi skal være agtpågivende over for sproget i forretningsmodeller der taler om indsatte som brikker i et spil eller tænker på fanger som var de kunder. Sproget og viden er magtfulde våben i kampen mellem fængsel, fængselsskolers kultur, landspolitik og hvordan vi praktisk udfører vores pædagogik”.

Efter pensioneringen mødtes hun forsat med flere FLF-medlemmer til det sidste og nød sin store passion, golfspillet og rejser.

Kirsten var formand for FLF i perioden 2005-2019.

Æret være hendes minde.

https://xn--ddsannoncer-ggb.afdoede.dk/dodsfald/kirsten-gronnebaek/57665868

This article was written by flf_dk