FLF Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i FLF den

25. november 2020, kl. 19.00 online

Medlemmer får til sendt et mødelink som skal anvendes på dagen.

Ordinær Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Kontrol af fuldmagter.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse og fremsætter forslag til kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand, kasserer og eventuelle andre bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

Forslag til dagsorden skal sendes til formanden senest den 4. november 2020, kl.12.00.

This article was written by flf_dk