Nordisk Podcast

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) fremmer livslang læring på tværs af sektorer og på tværs af de nordiske grænser.

www.nvl.org:
Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Nätverket består av centrala aktörer med ansvar för utveckling av utbildning inom Kriminalvården från alla nordiska länder och sörjer för kontinuerligt erfarenhetsutbyte i Norden.

Netværket udgiver en podcast om nordisk fængselsundervisning