Hvor mange fængselslærere er der?

Spørgsmålet blev rettet til Folketingens justitsminister i form af et §20-spørgsmål. Spørgsmålet blev stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og lød:

Vil ministeren oplyse udviklingen i antallet af fængselslærere og faglærere for perioden 2012-2019, og vil ministeren herudover oplyse udviklingen i antallet af pædagoger/pædagogiske assistenter for perioden 2012-2019?

Af svaret fremgår at den samlede ansættelse af lærere og pædagoger i perioden var mellem 126 og 167. Antallet af fængselslærere var mere svingende mellem 45 og 85.

En detaljeret besvarelse af spørgsmålet kan findes på Folketinges hjemmeside her:

This article was written by flf_dk