Sikret pc-netværk genåbner

I et svar til Folketinget fra Justistministeriet loves at SKnet vil genåbne. Teksten lyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen har efter drøftelse med Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Justitsministeriet besluttet at genåbne SK-nettet snarligt. Der vil i den forbindelse blive foretaget en række sikkerhedstilpasninger vedrørende anvendelsen af SK-nettet.”

Hele besvarelsen kan læses på Folketingets hjemmeside

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/REU/spm/112/index.htm

This article was written by flf_dk