Spørgsmål til FT om SKnettet

Kristian Hegaard (RV) har 7. februar 2020 stillet følgende spørgsmål til Justitsministeren.

Vil ministeren oplyse, hvornår de indsattes internet/SK-nettet genåbner, og herunder op-lyse hvilke implikationer lukningen har medført samt om og hvordan SmartLearning ind-går i undervisningsplanerne?

Læs det originale spørgsmål her: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/REU/spm/877/2147524/index.htm

This article was written by flf_dk